SOCIALDEMOKRATIET I VORDINGBORG

Nyt fra vores medlemmer i KB


Nyt fra vores medlemmer i KB


OKOTOBER 2018

Af Susan Thydal, Formand for Turisme, Udvikling og Erhverv 

Mandag d 17/9 var jeg til Landdistriktskonference i Fåborg, indkaldt af Erhvervsstyrelsen.

Aftenen før var der fælles middag, og allerede der fik jeg netværket med en del administrativt personale fra bl a Morsø, Skive og Lolland kommuner, og blev lidt klogere på hvordan de planlægger og udvikler styrkelsen af deres landsbyer. Desværre var der ikke mange politikere tilmeldt konferencen, men for mig betyder det meget at høre hvordan man gør i andre kommuner.

Regeringens udvalg for “Levedygtige Landsbyer” har nu udsendt 17 anbefalinger, som afslutning på det arbejde de har lavet det sidste års tid.

Selve rapporten er et digert værk på 99 sider, men det der går igen er Fællesskaber, Tidsvarende boliger, mulighed for indflydelse og Infrastruktur. Skulle nogen være interesseret i at læse den, fremsender jeg gerne.

Jeg havde valgt at deltage i et temamøde om Nye Boligformer og den helt store trend her er også FÆLLESSKABER. Vi vil bo sammen med nogen vi deler interesser og ideologi med.

I boligområder der er dynamiske, tætte og bygger på fælles deltagelse.

Det er spændende viden at have med når vi udvikler Bosætnings Strategi i Vordingborg Kommune, og det netop nedsatte paragraf 17 stk 4 udvalg som skal arbejde med vores Nærdemokratimodel skal nok få masser at se til.

I kan læse mere om Bosætning på www.vordingborg.dk/tilflytter 

Nyt Bosætningsmagasin “Tættere På” er netop udgivet, det kan også ses på kommunens hjemmeside eller hentes på borgerservice (der ligger eksemplarer i Hold A Cafe på Rådhustorvet)

I er altid velkomne til at skrive en mail, hvis der er noget I gerne vil vide mere om :-)  jeg har også en facebookside Susan Thydal, Politiker hvor I kan følge med, og stille spørgsmål.

Hilsen Susan

Sthydal@vordingborg.dk


September

September

Arbejdsmarked- og Uddannelsesudvalget
Af Anders J. Andersen, formand

I disse tider med måling af erhvervsklimaet er det værd at bemærke, at vores jobcenter ikke blot har været centrum for én undersøgelse - men for hele tre undersøgelser:

Tilfredse borgere
93 % var tilfredse med kontakten til Vordingborg Jobcenter, og 62 % var endda meget tilfredse. 0,9 % fandt kontakten dårlig eller meget dårlig. Det viser en tilfredshedsundersøgelse blandt de 545 borgere, som kom til samtale i jobcenteret hen over 16 dage i maj og juni og svarede på et anonymt spørgeskema.


Jeg har altid lagt meget vægt på at lytte til, hvad borgerne af offentlig service mener. Og være åben om det. Derfor har jeg også lagt meget vægt på at få iværksat en tilfredshedsundersøgelse af jobcentrets brugere. Man har mange gange undersøgt erhvervslivets mening om jobcentret, men det er første gang, Vordingborg Jobcenter har undersøgt, hvad borgerne mener. 


Alle var spændt på resultatet. Det flotte resultat overgik alles fantasi, og vi måtte liiiige knibe os i armen, da papirskemaernes kryds blev talt sammen, og vi kunne læse de mange kommentarer. 90 % var enige eller meget enige i, at vejlederen lytter til borgerens synspunkter. 87 % var enige eller meget enige i, at vejleder indgår i et godt samarbejde med borgeren. 

Undersøgelsens resultater og kommentarer ses her: http://vordingborg.dk/media/15720854/rapport-tilfredshedsundersoegelse-blandt-borgere-i-jobcenter-vordingborg.pdf

3.-plads i LO’s jobcenterindeks
I foråret sammenlignede LO alle landets jobcentre. Her fik Vordingborg Jobcenter en flot 3. plads i at holde ledigheds- og sygedagpengeperioder korte. Vi har succes med at få ikke-vestlige indvandrere i job. Også i denne undersøgelse ligger vi tungt på uddannelsesområdet, men vi får altså alligevel sammen med Varde Jobcenter en delt 3. plads.
Undersøgelsen ses her: https://lo.dk/nyheder/oversigt-temaer/los-jobcenterindeks/

 

79 % tilfredse blandt virksomheder

KL har undersøgt tilfredsheden blandt vores lokale virksomheder, hvor 1/3 (122) svarede. Vordingborg Kommune ligger i midterfeltet blandt de øvrige 10 undersøgte kommuner.

 

79 % meget tilfredse eller tilfredse med kontakten, mens 6 % er utilfredse eller meget utilfredse (svarende til 8 virksomheder). Undersøgelsen omfattede: Information, kommunikation, responstid og forståelse for virksomhedens behov. Der er mindst tilfredshed med responstiden og mest tilfredshed med informationen fra jobcenteret. Jobcentret vil tage kontakt til de virksomheder, der har angivet en årsag til utilfredshed, hvis de har tilkendegivet, at de gerne må kontaktes.

Undersøgelsen ses her: http://polweb.vordingborg.dk/open/Udvalget%20for%20Arbejdsmarked%20og%20Uddannelse%20(%C3%85ben)/2018/16-08-2018/Referat%20(%C3%85ben)/16-08-2018%20-%20Bilag%2007.03%20Tilfredshedsunders%C3%B8gelse_virksomhe%E2%80%A6.pdf 

Socialdemokratiet i Vordingborg kommune: liselotte

Lav din egen hjemmeside