SOCIALDEMOKRATIET I VORDINGBORG

Nyheder fra Borgmesteren


Nyheder fra Borgmesteren


NYT I OKTOBER 

En travl tid 29. okrtober 2018
Af Mikael Smed

Borgmester


Om en måned starter julemåneden med al dens trængsel og alarm. Travlheden er nu ikke ny. Jeg er påbegyndt min støtte til vores Folketingskandidat, Brian Bressendorf. Vi har nu brugt to aftener på at gå rundt til borgerne i Vordingborg Kommune. Vi banker på, afleverer en rose og får en snak. Det er super dejligt at komme sådan rundt. Jeg håber I vil gå en tur med Brian også.

I løbet af denne uge har jeg deltaget i konstituering af bestyrelsen for den ny uddannelse for de unge der har haft svært ved folkeskolen og ikke er klar til hverken erhvervsuddannelse eller ungdomsuddannelse. 
Den hedder FGU - Forberende Ungdoms Uddannelse og skal rummer en del fra produktionsskolen og fra almen uddannelse. Det er et spændende projekt og jeg håber at vi kan lave et rigtig godt tilbud sammen med Slagelse og Næstved kommuner med en stærk skole i Vordingborg kommune.

I pressen har vi kunnet se at Vordingborg kommune er helt i top til at forebygge indlæggelser og det dejligt. Faktisk ligger vi som en af de bedste kommuner på Sjælland i et gennemsnit af de seneste fire Benchmarkmålinger der er lavet. Det er jeg stolt over.

Håber vi ses på lørdag til lørdagsmøde - vi starter kl 0900 som vi plejer.  

 


Borgmester Mikael Smed

Hjulene ruller i Vordingborg kommune.

Udfordringerne med næste års budget er faldet på plads og vi har et godt og realistisk 2019. Fremtiden afhænger meget af næste valg – så sæt din stemme ved Brian Bressendorf, så er jeg som Borgmester sikker på vi får en stærk stemme på Christiansborg.

I afslutningsfasen dukkede der en presset skole op i Præstø. Som ved tidligere lejligheder har vores forvaltning taget det seriøst og der er lavet en plan for genopretning af økonomien på skolen.

Samtidig har jeg lært meget af budgetprocessen og vil gøre alt hvad jeg kan for at vi har høringssvarene i hus inden vi forhandler færdig.

I denne uge åbner Vandhuset endelig og der bliver masser af muligheder for at få det set og prøvet i ungernes efterårsferie. Kulturruten – De Røde Løbere – åbner og så fredag, og så kommer der endelig gang i afkørsel 41. Første spadestik tages på fredag. Her til morgen blev det offentlig at McDonalds etablere sig på afkørsel 41, der er virkelig gang i tingene i vores skønne kommune.

Sidste weekend genåbnede broen der har delt Lundby og Køng/Kostræde i to og vanskeliggjort dagligdagen. Denne weekend er der stort Dark Sky arrangement på Sukkerfabrikken på Møn og i Præstø fejrer Fodbold Klubben den kommende kunstgræsbane sammen med deres jubilæum. Kommunalbestyrelsen stiller med hold!

Kom til vores lørdagsmøder og følg med og præg debatten.

Venlig hilsen
Mikael Smed
Borgmester
borgmesteren@vordingborg.dk


September 

Bredt budgetforlig.

Som medarbejder i en kommune er det altid godt at øverste ledere går i samme retning og bakker op om de forskellige beslutninger. I valgkampen sagde vi i Socialdemokratiet at vi ønskede et bredt samarbejde over midten om de vigtige beslutninger vi står overfor.

Derfor synes jeg det dejligt at kunne præsentere rammerne for næste års budget med en samlet kommunalbestyrelse i ryggen, for første gang i storkommunens levetid. Budgettet har været undervejs lidt tid og vi har vores parti haft drøftelse på såvel lørdagsmøder som til vores Politik Udviklingsdage.

Budgettet er blevet realistisk - og kan derfor gennemføres uden tillægsbevillinger eller andet. Vi har løftet hele det sociale område væsentligt og samtidig også løftet kultur og fritidsområdet. Skolerne får også de kommende år et tiltrængt løft både hvad angår udearealer, men også i forhold til indholdet.

Derudover er der på investeringssiden åbnet for vores kystlinie og havne, samt fremtidsorienterede løsninger i forhold til klima og grøn omstilling.

Budgettet er i høring og der er i aftalen taget højde for evt. Gode input, således det kan medtages.

Jeg vil på næste lørdagsmøde præsentere det samlede budget.

Med ønsket om en god uge, hvor vi måske ses i morgen til Kick Off på Brians valgkamp!

De bedste hilsner
Mikael Smed
Borgmester

 


PRESSEMEDDELELSE
13. september 2018

Bred budgetaftale i Vordingborg Kommune
En samlet kommunalbestyrelse indgik torsdag eftermiddag en budgetaftale for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Aftalen peger videre frem mod at realisere kommunes vision for ”Storbyens sunde og smukke forhave” og sikre den bedst mulige service for borgerne og erhvervslivet.

Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune har indgået en budgetaftale for 2019 og overslagsårene 2020-2022. Bag aftalen står alle otte alle partier i kommunalbestyrelsen, som tæller Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti.

Budgetaftalen tager udgangspunkt i, at Vordingborg Kommune er på rette kurs efter en række svære år. Der er vækst i beskæftigelsen, masser af aktivitet i de lokale virksomheder og flere og flere turister besøger kommunen. Samtidig er der lige nu gang i flere store projekter, som vil bidrage yderligere til væksten i kommunen. Det gælder blandt udvidelsen af Vordingborg Havn, salget af erhvervsgrunde på ”Afkørsel 41”, opførelsen af den nye Storstrømsbro og elektrificeringen af jernbanen mellem Ringsted og Rødby.

Budgetaftalen indeholder en række prioriterede områder, som skal bidrage til at realisere Vordingborg Kommunes vision 2030 for ”Storbyens sunde og smukke forhave”. Partierne bag aftalen er således enige om, at de med den nye budgetaftale ønsker at fremme: Børnenes Kommune, De frivillige og foreningernes kommune, Den grønne og miljøbevidste kommune, Vækst og øget beskæftigelse samt Bosætning, der sikrer kommunens bæredygtighed.

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med resultatet af de sidste måneders forhandlinger. ”Det er en god aftale, vi har fået landet, og jeg vil gerne sige tak til alle partierne for at ville være med til at tage ansvar for budgettet. Selvom vi allerede i foråret gav flere af vores store områder et samlet løft på 28,6 mio kroner, så har vi blandt andet fundet ekstra penge til at styrke vores skoler og klubtilbud og til at sikre en bedre overgang for de unge, som skal fra folkeskolen og videre ud på en ungdomsuddannelse. Så budget 2019 er også en vigtig investering i vores børn og unge” fortæller Mikael Smed.

1. viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen roser også det brede samarbejde, som ligger til grund for budgetaftalen. ”Der har været en god og konstruktiv stemning gennem alle forhandlingerne, og der er mange positive ting af fremhæve i budgettet. Jeg er blandt andet rigtig glad for, at vi i fællesskab har besluttet, at afsætte penge til at udvikle vores kyster og strande og fortsætte det vigtige Biosfæreprojekt på Møn og øerne omkring. Vordingborg Kommune skal være en grøn kommune, og budget 2019 er et vigtigt skridt i den retning” siger Else-Marie Langballe Sørensen.

2. viceborgmester Michael Seiding Larsen glæder sig også over, at det lykkes at komme i mål med en fælles budgetaftale. ”Fra mindretalsgruppens side er vi tilfredse med det aftryk, vi har fået sat på det kommende års budget. Udover investeringerne i vores børn, unge og skolerne, så indeholder budget 2019 også flere gode initiativer og priorieringer, som skal fremme vores lokale virksomheders vækstmuligheder og tiltrække nye borgere, virksomheder og investeringer til vores område” siger Michael Seiding Larsen.

Budgetaftalen betyder, at skatterne holdes i ro på alle områder - også for virksomhederne, som fortsat ikke bliver opkrævet dækningsafgift. Samtidig er partierne bag aftalen også enige om, at der i 2019 skal afdrages 24,6 mio kroner netto på kommunens skattefinansierede gæld. Samlet set skal Vordingborg Kommune, over de næste fire år som budgetaftalen dækker, nedbringe sin gæld med 103 mio kroner.

Budgetaftalen 2019 betyder blandt andet, at der i den samlede budgetperiode afsættes:
41 mio. kr. til skole- og klubområdet, herunder også til forbedring af udearealer
6,8 mio. kr. til fritids- og idrætsområdet, bl.a. til Det blå eventyr og til opgradering af idrætsanlæg og haller
12 mio. kr. til erhvervsområdet, bl.a. til øget erhvervsservice og til at klargøre Klintholm havn til servicehavn
5 mio. kr. til at fremme den grønne kommune, herunder vedligehold af de grønne arealer, boldbaner og udvikling af Biosfære - projektet

Parterne er enige om at studere indkomne høringssvar nøje og eventuelt aftale ændringsforslag i forlængelse af dem.

Socialdemokratiet i Vordingborg kommune: liselotte

Lav din egen hjemmeside